Konkurs i KnC-koncernen

Den svenska Bitcoin-miningkoncernen KnC Group med sju helägda dotterbolag försattes den 27 maj i konkurs av Stockholms tingsrätt på egen begäran. Förordnad konkursförvaltare är advokat Nils Åberg, Advokatfirman Carler. Mer information följer.