Sundsberg Club-bolagen i konkurs

Tre bolag kopplade till fastighetsprojektet Sundsberg Club i Finland har försatts i konkurs den 17 juni 2019. Konkursförvaltare är Nils Åberg. Konkursförvaltningen har satt upp en enkel hemsida för löpande information i konkurserna. Vänligen besök hemsidan för ytterligare information.

 

Anbudsunderlag Spring Studio AB i konkurs

Den 12 juli 2019 försattes Spring Studio AB, 556717-8776, i konkurs. Konkursboet hanteras av Advokatfirman Carler genom konkursförvaltaren David Rutegård. Bolaget var fram till konkursen verksamt inom uthyrning av studio för fotografering, film och event samt uthyrning av fotografisk utrustning.

 

För mer information om anbudsförfarandet, se anbudsunderlag Spring Studio AB inklusive bilaga 1 med förteckning över inventarier.

INEX Internationell Exergi AB i konkurs

Den 5 juli 2019 försattes INEX Internationell Exergi AB, 556848-3910, i konkurs. Konkursboet hanteras av Advokatfirman Carler genom konkursförvaltaren David Rutegård.

För mer information om anbudsförfarandet, se anbudsunderlag  inklusive bilaga 1 med förteckning över inventarier.

Anbudsunderlag

Bilaga 1