Den 14 augusti 2019 försattes Stiftelsen Vidarkliniken, 815600-6168,  i konkurs. Konkursboet hanteras av Advokatfirman Carler genom konkursförvaltaren David Rutegård.

För mer information om anbudsförfarandet, se Anbudsunderlag.