Pressmeddelande

ÖVERLÅTELSE I KNC-KONKURSERNA

Konkursförvaltaren i KnC-konkurserna har på fredagen, den 12 augusti, ingått ett rörelseöverlåtelseavtal med det svenska nybildade bolaget GoGreenLight. Köparen kommer bedriva datacenter med återvinning av värmen, en miljövänlig och kostnadseffektiv teknik med framtiden för sig.

Överlåtelsens genomförande är beroende av att vissa villkor uppfylls. Det är parternas förhoppning att dessa villkor kan uppfyllas så snart som möjligt. Köparen har ingen koppling till tidigare ägare eller investerare i KnC-konkursen.

– ”Jag är glad att vi fått ett överlåtelseavtal på plats med en seriös köpare med spännande planer för framtiden. Nu hoppas jag att de utestående villkor som finns kan uppfyllas snart, så att köparen kan tillträda verksamheten”, säger konkursförvaltaren Nils Åberg, Advokatfirman Carler.

Mer information om GoGreenLight: www.gogreenlight.se

Kontakt GoGreenLight: Sten Oscarsson, VD: info@gogreenlight.se, +46-(0)70-917 46 50

Mer information om Advokatfirman Carler: www.carler.se 

Kontakt konkursförvaltare: Nils Åberg, Advokat, nils.aberg@carler.se