Bevakningsförfaranden i konkurserna i JB-bolagen

JB Gymnasiet Norr AB, 556532-0586

Konkursförvaltningen har inlett bevakningsförfarande i JB Gymnasiet Norr AB:s konkurs, vilket innebär att fordringsägarna måste anmäla sina fordringar hos tingsrätten senast den 13/12 2016 för att få möjlighet till utdelning i konkursen. Bevakningsförfaranden kommer senare att följa i övriga JB-bolag, i vilka bevakningsförfarande inte redan har genomförts, med undantag för Instruo Holding AB.

Fordringsägare får meddelande från tingsrätten när bevakningsförfarande i respektive bolag inleds och detta meddelande anges vilka frister som gäller och hur bevakning ska ske. Konkursförvaltningen kan i nuläget inte ge någon prognos för när eller i vilken omfattning utdelning kommer att ske.

Bevakningarna ska skickas i två exemplar med vanlig post till Stockholms tingsrätt, inte till konkursförvaltningen.

Stockholms tingsrätt Avd. 2/Konkurs Box 8307 104 20  STOCKHOLM

Länk till Stockholms tingsrätts hemsida  http://www.stockholmstingsratt.se/

Bevakning ska ske även om du tidigare har anmält din fordran till konkursförvaltningen.

 

Till tidigare anställd personal:

Tidigare anställd personal som har lönefordringar som inte har reglerats genom lönegaranti har rätt att bevaka sådan fordran. Erhållen lönegarantiersättning ska avräknas från sådant anspråk. Om du har fått nytt arbete innan uppsägningstidens slut ska inkomster från den nya tjänsten också avräknas från ditt anspråk.

Konkursförvaltningen, som har till uppdrag att granska alla bevakningar, kan inte bistå vid uträkningen av eventuella lönefordringar. Det åligger istället varje tidigare arbetstagare att på egen hand göra dessa uträkningar, samt att säkerställa att dessa är korrekta vid en eventuell kontroll.

  • Konkursförvaltningen föreslår att du som är arbetstagare använder Blankett fordringsanspråk anställda för att framställa ditt anspråk, med post till Stockholms tingsrätt.
  • Konkursförvaltningen föreslår också att du som arbetstagare vänder dig till ditt fackförbund om det finns behov av hjälp med att beräkna din lönefordran.Till leverantörer:Har du fortfarande frågor eller funderingar är du välkommen att skicka e-post till leverantor.jb@carler.se så svarar vi så snart vi kan.Bevakningsförfaranden kommer att följa i övriga JB-bolag, i vilka bevakningsförfarande inte redan har genomförts, med undantag för Instruo Holding AB. Ytterligare information kommer löpande att publiceras på denna hemsida
  • Till fordringsägare i övriga JB-bolag:
  • Även de leverantörer som tidigare hört av sig till konkursförvaltaren måste bevaka sina fodringar. Konkursförvaltningen föreslår att leverantörer lämnar in kopior av de avtal och fakturor som åberopas, tillsammans med ett brev där kravet (med angivet belopp) framställs. Brevet ska skickas med post i två exemplar till Stockholms tingsrätt.
  • Har du fortfarande frågor eller funderingar är du välkommen att skicka e-post till anstalld.jb@carler.se så svarar vi så snart vi kan.