Bevakningsförfaranden i konkurserna i JB-bolagen

Konkursen är avslutad.