KURSER OM EU:S DATASKYDDSFÖRORDNING

STOCKHOLM  – För anmälan och läs mer:  Kurs i Juridik

Oktober

Halvdag med fokus på incidenthanteringar m.m. – Torsdagen den 25 oktober kl. 9.00–12.30

November

Fokusdag om dataskyddsprinciper, m.m. Onsdagen den 7 november kl. 9.15–16.45

Heldagskurs för vård och omsorg – Torsdagen den 8 november kl. 9.15–16.45

Heldagskurs för offentliga sektorn – Tisdagen den 20 november kl. 9.15–16.45

Halvdag med fokus på överföring av personuppgifter Onsdagen den 21 november kl. 9.00–12.30

Halvdag med fokus på incidenthanteringar m.m.  Onsdagen den 21 november kl. 13.15–16.45

December

Heldagskurs för företag och org. inkl. delar av kamerabev. – Torsdagen den 6 december kl. 9.15–16.45

Fokusdag om dataskyddsprinciper, m.m. Måndagen den 10 december kl. 9.15–16.45

Fokusdag om personuppg. och molntjänster – Tisdagen den 11 december kl. 9.15–16.45

Heldagskurs för vård och omsorg – Tisdagen den 18 december kl. 9.15–16.45

Halvdag med fokus på incidenthanteringar m.m. Onsdagen den 19 december kl. 9.00–12.30

Halvdag med fokus på relevant rättspraxis m.m. Onsdagen den 19 december kl. 13.15–16.45

Heldagskurs för offentliga sektorn

Heldagskurs för företag och organisationer inkl. kamerabevakningslagen

Heldagskurs för vård & omsorg

Fokusdagen om personuppgiftsbiträdesavtal och molntjänster

Fokusdagen om dataskyddsprinciper, lagliga grunder och rättigheter för de registrerade inkl. informationshantering

Halvdag med fokus på incidenthanteringar m.m.