> <

IT-rätt
och Dataskydd

Alla företag som vill konkurrera i en alltmer globaliserad värld har behov av att verka inom IT-området. Att hålla sig ajour med den IT-rättsliga utvecklingen kan kräva stora ansträngningar. Vi stöttar dig i alla dina IT-relaterade utmaningar, från systemupphandling och outsourcing till förhandling och upprättande av utvecklings- och licensavtal. När det gäller dataskyddsfrågor har ny EU-lagstiftning (GDPR) medfört att bristande hantering av personuppgifter och informationssäkerhet inte bara är en goodwillrisk, utan även kan medföra kännbara ekonomiska sanktioner vid regelöverträdelser. Vi har kompetens som är ledande i Sverige och kan erbjuda unik rådgivning och utbildning för att säkerställa att ditt företag hanterar dessa dataskyddsfrågor på rätt sätt.

Tillbaka till menyn