> <

Tvistelösning

Förr eller senare hamnar de flesta företag i situationer där man inte kommer överens med t.ex. en kund, leverantör eller anställd. Tvistens kärna kan bland annat handla om kvaliteten och omfattningen av levererade varor och tjänster, om prisfrågor, om tolkningen av ett avtal, eller om otillbörliga åtgärder från en konkurrent. I sådana situationer engageras vi gärna i ett tidigt skede, för att om möjligt kunna finna en affärsmässigt betingad lösning baserad på parternas gemensamma intressen. Om låsningarna har blivit alltför starka, eller om det finns principiella skäl för att driva en formell process, har vi stor erfarenhet av att agera som partsombud i olika slags rättsprocesser, och har även nytta av erfarenhet av att vara skiljemän i skiljeförfaranden.

Tillbaka till menyn