> <

Fastighet
och Entreprenad

Fastighets- och entreprenadbranscherna präglas av komplexa regelverk och kräver, förutom juridiskt kunnande, förståelse för tekniska sammanhang, inte minst när det gäller bygg- och planprocessen. Vi har omfattande branscherfarenhet och hjälper dig i stort och smått,

oavsett om det handlar om att bygga ett enfamiljshus, att förvalta en kommersiell handelsfastighet, eller att exploatera mark i en ny stadsdel.

 

Vi har särskilt hög kompetens inom bland annat följande områden.

 

  • Förvärv och försäljning av fastigheter och fastighetsbolag.
  • Rådgivning till innehavare av lokal- och bostadsfastigheter och till lokalhyresgäster.
  • Biträde i hyres- och bostadsrättstvister vid hyresnämnd och allmän domstol.
  • Biträde i fastighets-, bygg- och entreprenadtvister.
  • Ombildning av hyresfastigheter till bostadsrättsföreningar, inklusive intygsgivande av ekonomiska planer.
  • Framtagande av detaljplaneförslag och bygglovsansökningar.
  • Rådgivning i allehanda bygg- och fastighetsrelaterade frågor till entreprenörer, beställare, konsulter, besiktningsmän, fastighetsmäklare, bostadsrättsföreningar m.fl.
Tillbaka till menyn