> <

Rekonstruktion
och Insolvens

I en marknadsekonomi är det naturligt att vissa företag hamnar i ekonomiska svårigheter. Det kan exempelvis bero på tillfälliga oförutsedda händelser, förändringar i marknaden, eller olika former av missförhållanden. Oavsett om det är din egen eller någon annans verksamhet som befinner sig i ekonomisk kris, kan vi vägleda dig i det komplexa insolvensrättsliga regelverket och, ibland tillsammans med externa ekonomiska och strategiska konsulter, ge dig lösningsorienterad rådgivning för att på bästa sätt hantera den uppkomna situationen. Möjligheterna att rädda en verksamhet med ekonomiska problem är större ju tidigare vi engageras.

 

Vi är en av landets ledande aktörer inom rekonstruktion och insolvens och har hanterat flera av landets största företagsrekonstruktioner och konkurser. Vi erbjuder tjänster inom bland annat följande områden.

 

  • Underhandsackord och andra frivilliga uppgörelser: Genom att ge rådgivning kring samt förklara konsekvenserna av olika vägval, för såväl det krisdrabbade företagets företrädare som borgenärer, aktieägare och andra intressenter, skapas bästa möjliga förutsättningar för att nå frivilliga uppgörelser som medför att onödig värdeförstöring kan undvikas.

 

  • Företagsrekonstruktion: För företag som har en livskraftig kärna innehåller lagen om företagsrekonstruktion ett flertal kraftfulla juridiska verktyg som bland annat kan bidra till att förbättra företagets balansräkning eller avveckla olönsamma verksamhetsgrenar. Ibland är det tillräckligt att under en tid få lagens skydd mot exekutiva åtgärder för att kunna genomföra en operationell rekonstruktion av företaget. En rekonstruktion handlar inte bara om att rädda gäldenärsföretagets verksamhet, utan framförallt om att ge ett alternativ för företagets borgenärer som är bättre än konkurs. Vi har mycket omfattande erfarenhet av uppdrag som företagsrekonstruktör och lyckas i stor utsträckning genomföra och fullfölja rekonstruktionen i de uppdrag som vi åtar oss.

 

  • Konkurs: Konkurs ses ofta som den sista utvägen för företag med ekonomiska problem, men kan även utgöra ett verkningsfullt sätt att rekonstruera företag eller genomföra en ordnad avveckling. Vi har tillsammans hanterat tusentals uppdrag som konkursförvaltare, oftast med gott utfall för borgenärerna i konkursen.

 

  • Likvidation: Vissa företag kan av olika skäl ha behov av att avvecklas, även om de inte är olönsamma eller på annat sätt har ekonomiska problem. Vi vägleder i anslutning till frågor om likvidation och hanterar regelmässigt ett stort antal uppdrag som likvidator.

 

  • Ansvarsfrågor: Såväl vid inträffade händelser som inför förestående beslut i företag med ekonomiska problem, kan det finnas behov för aktieägare, styrelse och ledning att få vägledning angående vilket ansvar som riskerar att drabba dem personligen. Vi ger dig välbehövligt råd och stöd i sådana ansvarsfrågor.

 

  • Borgenärs- och andra utomstående intressen: Särskilt när det gäller större värden och anspråk mot större verksamheter med ekonomiska problem, kan enskilda fordringsägare och andra intressenter ha behov av rådgivning angående hur situationen bäst ska hanteras. Vi hjälper till med allt från att bedöma potentiella utfall i insolvenssituationer till att biträda vid borgenärsansökningar om konkurs samt att granska säkerheter och i andra avseenden företräda utomstående intressen i insolvenssituationer.
Tillbaka till menyn