> <

Företagande

Att driva företag kräver inte bara ett stort engagemang och affärsmässigt sinne, utan innefattar även en rad komplexa överväganden av såväl strategisk och ekonomisk som juridisk karaktär. Oavsett om du driver en stor eller liten verksamhet ser vi till att alla juridiska frågor hanteras på ett korrekt och ändamålsenligt sätt, så att du kan fokusera på din affär. Tack vare vår långa erfarenhet inom ett flertal branscher strävar vi efter att kunna vara ett bollplank även i frågor som ligger vid sidan av den rena juridiken.

 

Vi har omfattande erfarenhet och hög kompetens inom bland annat följande områden:

 

  • Bolagsrätt, t.ex. bolagsetableringar, nyemissioner och annan kapitalanskaffning, bolagsfusioner, bolagsstyrningsfrågor samt aktieägar- och joint venture-avtal.
  • Finansieringsfrågor, t.ex. förhandling och utformning av avtal rörande olika typer av lån och säkerheter.
  • Strategiska kommersiella avtal av olika slag, t.ex. inköps- och tillverkningsavtal, distributions- och licensavtal, franchiseavtal, konsultavtal m.m.
  • Företagsöverlåtelser, inklusive planering, due diligence-undersökning, förhandling, upprättande av avtal och genomförande av tillträde.
  • Arbetsrätt, t.ex. rådgivning och fackliga förhandlingar vid företagsförvärv och omstruktureringar, upprättande av anställningsavtal samt sekretess- och konkurrensklausuler, frågor om företagshemligheter och immaterialrättsliga regleringar samt uppsägningar och avsked.
Tillbaka till menyn