Våra kontor

Stockholm
Advokatfirman Carler
Kungsgatan 30
Box 75 57
103 93 Stockholm

info@carler.se
+46 8 522 532 00
Växeln öppen
09.00-12.00  13.00-17.00

Söker du någon av våra medarbetare?
Klicka här

Söker du pressbilder?
Klicka här

Organisationsnummer
969677-2962

Info om konsumenttvistnämnd

Lyon

Carler Law
86, rue Paul Bert
694 46 Lyon Cedex 03

carler@carler-france.com
+33 1 78 14 58 60

Paris Copernic

Carler Law
50, rue Copernic
751 16 Paris

carler@carler-france.com
+33 1 45 00 84 78

Paris Doumer

Carler Law
73, av. Paul Doumer
751 16 Paris

carler@carler-france.com
+33 1 56 91 24 24

Advokatbyråer har en skyldighet att lämna information om att konsumenter kan vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Konsumenttvistnämnden kan pröva tvister mellan konsument och advokat eller advokatbyrå angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten, förutsatt att klienten först har kontaktat advokaten för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning i samförstånd. Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person, som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamheten.

Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter:

Postadress: Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm
Telefon: 08-459 03 00
E-post: Konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se
Webbadress: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden