Carler erbjuder sina kunskaper

Våra juristers kompetens sträcker sig från allmän affärsjuridik till specialområden som insolvensrätt, fastighetsrätt samt IT-rätt

Sju av advokaterna har förordnade som konkursförvaltare. Byrån har under senare år handlagt ett flertal stora konkurser såsom flygbolagen City Airlines och Skyways Express med omfattande verksamhet inom och utom landet. Under 2013 fick vi förordnandet att förvalta konkursen efter JB Education med 9 dotterbolag och 39 skolor runt om i landet.

Vi handlägger även stora rekonstruktioner varav ishockeyklubbarna Leksand IF och Timrå IK är de mest uppmärksammade.

Medarbetare

Jurister

Anders Sjöstedt

Advokat

Advokat 1980. Jur kand, Stockholms universitet, 1971. Hövden & Bongenhielm Advokatbyrå 1971, konsult och administrativ chef Nova Media AB 1971-1977, egen juristbyrå 1977-1987, Johansson & Sjöstedt Advokatbyrå 1987-1999, Falk Advokatbyrå 1999-2000, Advokatfirman Fylgia 2000-2007. Advokatfirman Carler sedan 2007.

Område: Svensk och internationell affärsjuridik, obeståndsrätt och skatterätt
Språk: Svenska, engelska och tyska

anders.sjostedt@carler.se
+46-(0)8 522 532 00
+46-(0)70 216 60 37

Andrea Anjou

Biträdande jurist

Juristexamen, Uppsala universitet 2018. Advokatfirman Carler sedan mars 2018.

Område: Svensk och internationell affärsjuridik, insolvensrätt och processer
Språk: Svenska och engelska

andrea.anjou@carler.se

+46-(0)8 522 532 00
+46-(0)70 769 19 50

Anna Tholander

Advokat / Partner

Advokat 2003. Jur kand, 1983, Stockholms universitet. Notarie, Huddinge polisdistrikt, 1983-84. Bolagsjurist Stockholm Energi, 1984-85. Ackordcentralen, 1985-2001. Konkursförvaltare sedan 1997. Advokatfirman Hökerberg & Söderqvist, 2001-2004. Delägare i Advokatfirman Carler sedan 2004.
Område: Svensk och internationell affärsjuridik, företagsrekonstruktioner, likvidationer och konkurs- och obeståndsrätt
Språk: Svenska och engelska
anna.tholander@carler.se
+46-(0)8 522 532 00
+46-(0)73 984 71 14

Dan Bengtsson

Advokat

Studier vid Université Jean Moulin Lyon 3, Lyon, Frankrike, 2010. Jur. kand. Stockholms universitet, 2011. Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt, 2012-2014. Advokatfirman Carler sedan 2014.

Område: Svensk och internationell affärsjuridik, insolvensrätt och processer
Språk: Svenska och engelska

dan.bengtsson@carler.se
+46-(0)8 522 532 21
+46-(0)70 789 12 20

Dana Halabi

Biträdande jurist

Jur.kand. Stockholms Universitet juni 2017. Advokatfirman Carler sedan maj 2017. För närvarande föräldraledig.

Område: Svensk och internationell affärsjuridik, insolvensrätt och processer
Språk: Svenska, engelska och arabiska

dana.halabi@carler.se
+46-(0)8 522 532 31
+46-(0)70 413 92 15

David Rutegård

Advokat / Partner

Advokat 2012. Affärsjuridisk magisterexamen, Linköpings universitet, 2004. Jur kand, Stockholms universitet, 2005. Nämndsekreterare, Hyres- och Arrendenämnden i Gävle, 2005. Tingsnotarie, Gävle tingsrätt 2006-07. Konkursförvaltare sedan 2014.  Advokatfirman Carler sedan 2008, delägare sedan 2014.

Område: Svensk och internationell affärsjuridik, insolvens- och
obeståndsrätt, fastighetsrätt och processer.
Språk: Svenska och engelska

david.rutegard@carler.se
+46-(0)8 522 532 22
+46-(0)70 747 37 41

Emil Lechner

 

Biträdande jurist

Juristexamen, Uppsala universitet, 2016. Biträdande jurist, Advokatfirman Edmarlaw AB, 2016-2018. Advokatfirman Carler sedan 2018. Medlem i Forum för Dataskydd.

Område: Svensk och internationell affärsjuridik, IT-rätt, immaterialrätt, integritetsrätt, sålunda GDPR:s tillämpning, samt tvistlösning
Språk: Svenska och engelska

emil.lechner@carler.se
+46-(0)8 522 532 36
+46-(0)73 943 14 22

Erik Åberg

Advokat / Partner

Advokat 2015. Jur kand, Stockholms universitet, 2010. Tingsnotarie, Uppsala tingsrätt, 2011–2013. Kriström Advokatbyrå, 2013–2018. Delägare Advokatfirman Carler sedan 2018.

Område: Fastighetsrätt, hyresrätt, entreprenadrätt, affärsjuridik och processer.

Språk: Svenska och engelska

erik.aberg@carler.se
+46-(0)8 522 532 00
+46-(0)70 396 72 55

Fredrik Wennerstrand

Advokat / Partner

Advokat 2011. Jur kand, Uppsala universitet, 2006. Skatteverket 2006. Biträdande jurist och advokat vid Advokatfirman Lars Berlin  och Advokatfirman af Petersens  2006-2014. Delägare i Advokatfirman Carler sedan 2014.

Område: Svensk och internationell affärsjuridik, arbetsrätt, fastighetsrätt, hyresrätt, skatterätt samt ekobrott.

Språk: Svenska och engelska

fredrik.wennerstrand@carler.se
+46-(0)8 522 532 00
+46-(0)70 87 29 285

Karl-Fredrik Björklund

Advokat / Partner

Advokat 1999. Jur kand, Stockholms universitet, 1993. Master of European Law, Queen Mary, University of London, 1996. Tingsnotarie, Nacka tingsrätt, 1993-1995. Biträdande jurist och advokat vid Wilow & Pethrus Advokatkollegiet och Advokatfirman Wesslau & Partners, 1996-2000. Chefsjurist, Know IT AB (publ), samt bolagsjurist vid Global IP Sound AB och Cogent IPC AB, 2000-2003. Egen verksamhet, 2003-2004. Delägare i Advokatfirman Carler sedan 2004. Vice ordförande i Forum för Dataskydd

Område: Svensk och internationell affärsjuridik, arbetsrätt, fastighetsrätt,  IT-rätt, integritetsrätt, sålunda GDPR och tvistlösning
Språk: Svenska, engelska och franska

karl-fredrik.bjorklund@carler.se
+46-(0)8 522 532 00
+46-(0)70 668 47 40

Lennart Olsson

Advokat

Advokat 1989. Jur kand Uppsala Universitet, 1980. Föreningsbankernas Förbund, 1981. Tingsnotarie, Uppsala tingsrätt, 1981 – 1983. Bankjurist Handelsbanken, 1983 – 1987. Biträdande jurist och delägare i Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå, 1987 – 1992. Delägare i Advokatfirman Delphi, 1992 – 2002. Delägare i Advokatfirman Nordia, 2002 – 2017. Delägare i Advokatfirman Carler, 2017 – 2018. Konkursförvaltare sedan 1990.

Område: Affärsjuridik, företagsrekonstruktioner, obeståndsrätt och konkursrätt

Språk: Svenska och engelska

lennart.olsson@carler.se
+46-(0)8 522 532 00
+46-(0)73 358 12 74

Linda Schenholm

Advokat / Partner

Advokat 2015. Jur kand Stockholms Universitet 2000. Tingsnotarie Gävle tingsrätt 2001-2003. Kronofogde vid Kronofogdemyndigheten i Stockholm 2003-2008. Jurist och konkursförvaltare vid Ackordscentralen Stockholm AB 2008-2013. Biträdande jurist och advokat vid Advokatfirman Nordia 2013-2015. Delägare i Advokatfirman Carler sedan 2016.

Område: Svensk och internationell affärsjuridik, insolvensrätt och processer

Språk: Svenska och engelska

linda.schenholm@carler.se

+46-(0)8 522 532 00
+46-(0)70 570 44 21

Mats Emthén

Advokat / Partner

Advokat 1994. Jur kand, Stockholms universitet, 1981. Tingstjänstgöring, 1982-1984. Bankjurist, Föreningsbanken Stockholm, 1984-1987 och Första Sparbanken, 1987-1989. Ackordscentralen, Stockholm, 1989-1991. Delägare i Advokatfirman Wallander, Advokatfirman Signum och Advokatfirman Glimstedt 1992-2001. Konkursförvaltare sedan 1993. Delägare i Advokatfirman Carler sedan 2002. Vice ordförande i Institutet för Företagsrekonstruktion (IFFR).

Område: Svensk och internationell affärsjuridik, företagsrekonstruktioner och konkurs- och obeståndsrätt
Språk: Svenska och engelska

mats.emthen@carler.se
+46-(0)8 522 532 00
+46-(0)70 554 54 24

Niklas Emthén

Advokat

Advokat 2016. Konkursförvaltare 2018. Studier vid Universität Innsbruck, Österrike, 2005, och University of British Columbia, Vancouver, Kanada, 2010. Jur. kand. och ek. kand., Uppsala universitet, 2011. Advokatfirman Lindahl, 2011-2013. Tingsnotarie, Kronofogdemyndigheten och Stockholms tingsrätt, 2013-2015. Advokatfirman Carler sedan 2015.

Område: Svensk och internationell affärsjuridik, insolvensrätt, fastighetsrätt och processer.

Språk: Svenska, engelska och tyska.

niklas.emthen@carler.se
+46-(0)8 522 532 00
+46-(0)70 854 54 40

Nils Åberg

Advokat / Partner

Advokat 2009. Studier vid University of Sussex, Brighton, England, 1998. International Legal English Certificate, Cambridge University. Studier i juridik och handelsrätt, Lunds universitet, 1999-2004. Jur kand, Lunds universitet, 2004. Tingsnotarie, Alingsås tingsrätt, 2004-2006. Advokatfirman Carler sedan 2006, delägare sedan 2010.

Styrelseledamot i TMA Sweden (Turnaround Management Association)

Sekreterare i Institutet för Företagsrekonstruktion (IFFR)

Ledamot i Insol Europe

Område: Svensk och internationell affärsjuridik, insolvensrätt och processer
Språk: Svenska och engelska

nils.aberg@carler.se
+46-(0)8 522 532 15
+46-(0)70 545 21 25

Peter Eriksson

Advokat

Advokat 2014. Konkursförvaltare 2017. Advokatfirman Carler sedan 2010. Jur. kand. Uppsala universitet 2010. Studier i företagsekonomi, Stockholms universitet 2010.

Område: Svensk och internationell affärsjuridik, obeståndsrätt, bolagsrätt, avtalsrätt, fastighetsrätt, entreprenadrätt och tvistelösning.
Språk: Svenska och engelska

peter.eriksson@carler.se
+46-(0)8 522 532 13
+46-(0)70 545 21 76

Rikard Stjernholm

Advokat / Partner

Advokat 2008. Jur. kand, Uppsala universitet, 2001. Tingsnotarie, Sollentuna tingsrätt, 2001 – 2003. Handläggare, Sveriges advokatsamfund, 2004 -2005. Kriström Advokatbyrå, 2005 – 2018. Delägare Advokatfirman Carler sedan 2018.

Område: Fastighetsrätt, hyresrätt, entreprenadrätt, affärsjuridik och processer.

Språk: Svenska och engelska

rikard.stjernholm@carler.se
+46-(0)8 522 532 00
+46-(0)70 567 13 77

Sören Birkeland

Advokat / Partner

Advokat 2001. Jur kand, Stockholms universitet, 1983. Jurist, Villaägarnas Riksförbund 1982-1987. Jurist, SBC Bostadsrättsorganisationen, 1987-1997. Advokatfirman Carler från 1997. Delägare i Advokatfirman Carler sedan 2003.

Område: Fastighetsrätt, hyresrätt, bostadsrätt och föreningsrätt. Mångårig erfarenhet av fastighetsförvärv med ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. Förordnad av Boverket att utfärda intyg för ekonomiska planer.
Språk: Svenska och engelska

soren.birkeland@carler.se
+46-(0)8 522 532 00
+46-(0)70 604 47 20

Torbjörn Thalinsson

Advokat / Partner

Advokat 1987. Jur. kand, Uppsala Universitet, 1979. Tingsnotarie Mellankommunala Skatterätten och Norrtälje tingsrätt, 1980-82. Förbundsjurist LRF konsult 1983, Lebenberg Advokatbyrå 1984-1990, Delägare Nyberg & Thalinsson Advokatbyrå, 1990-1996, Delägare Kriström Advokatbyrå, 1997–2017. Delägare Advokatfirman Carler sedan 2018, Förtroendeadvokat Schweiziska Ambassaden i Stockholm, styrelseledamot Schweiziska Handelskammaren.

Område: Affärsjuridik med inriktning mot ägarledda bolag, fastighetsrelaterad juridik, tvistelösning och processer, styrelseuppdrag.

Språk: Svenska och engelska

torbjorn.thalinsson@carler.se

+46-(0)8 522 532 00
+46-(0)70 651 55 11

Administration

Anna Wikell

Sekreterare främst till  Fredrik Wennerstrand, Peter Eriksson och
Niklas Emthén

anna.wikell@carler.se

08 522 532 38

Berit Gustafsson

Sekreterare främst till Anna Tholander, Karl-Fredrik Björklund,
Sören Birkeland och David Rutegård

berit.gustafsson@carler.se
08 522 532 23

Carina Christiansson

Sekreterare främst till Linda Schenholm, Mats Emthén, Lennart Olsson och Nils Åberg

carina.christiansson@carler.se
08 522 532 14

Caroline Larsson

Sekreterare främst till Torbjörn Thalinsson, Rikard Stjernholm och Erik Åberg

caroline.larsson@carler.se

08 522 532 27

Jenny Gustafsson

Ekonomiansvarig

jenny.gustafsson@carler.se
 08 522 532 29

Totte Kahn

Controller, konkurshandläggare.

totte.kahn@carler.se
+46-(0)8 522 532 24
+46-(0)70 181 22 12

Reception

I receptionen delar 5 juridikstuderanden på två heltidstjänster. De får parallellt med sina studier en värdefull inblick i arbetet på en advokatbyrå.

Press

Här hittar du högupplösta bilder för press. Pressbilderna får användas fritt i anslutning till nyhetsartikel eller inslag om Carler Advokatbyrå. För annan användning, kontakta Totte Kahn. Vid publicering, ange alltid Foto: Advokatfirman Carler.

Till pressbilder